За нас

Съвременните ученици изискват съвременни преподаватели. Ние предлагаме един съвременен метод за намиране на преподавател:

Читалището - сайтът, посветен на уроци по изкуство

На Ваше разположение е база данни с подробна информация за дейността на множество учители и школи. Тук може да намерите преподавателя, който отговаря на Вашите изисквания.

Дълбоко уважаваме всички, които са посветени на преподаването на техните знания и умения. Това е нашият начин да ги подкрепим и да станем съпричастни към обществото от хората, обвързани с изкуство.