Общи условия за ползване

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • "САЙТ/а" - съвкупността от всички интернет страници на Chitalishteto.com.
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 • "ПРОФИЛ" - лична и персонализирана уеб страница на ПОТРЕБИТЕЛ, с уникални потребителско име и парола и представляваща сбор от данни.
 • "УЧЕНИК" - физическо лице, което търси частни уроци / курсове, в рамките на сайта.
 • "УЧИТЕЛ" - физическо лице, което предлага частни уроци / курсове под формата на обява/и и по предмет/и, попадащи в категории или подкатегории, дефинирани и обособени в сайта.
 • "ШКОЛА" - юридическо лице, регистрирано съгласно Търговския Закон, което предлага частни уроци / курсове под формата на обяви и по предмети, попадащи във дадена категория или подкатегория, дефинирани и обособени в сайта. Всяка Школа може да регистрира един или повече преподаватели, като за тях се прилагат всички правила, отнасящи се за УЧИТЕЛИ във рамките на сайта.
 • "УСЛУГА/и" на сайта включват, но не са ограничени до:
  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси на сайта;
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на сайта;
  • получаване на email известия за получено съобщение, в пощенската кутия на вградената в системата електронна поща, от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.
  • качване на CV във PDF формат.

2. Регистрация

 1. Само лица, навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст, могат да се регистрират в Chitalishteto.com. В случай, че Ученикът е под 18 годишна възраст, регистрацията и ползването на предлаганите от сайта услуги става само с изричното съгласие на негов родител или пълнолетен настойник.
 2. Школата, в качеството си на юридическо лице, трябва да е регистрирана съгласно Търговския Закон и да притежава Единен Идентификационен Код (ЕИК). Дейността, която Школата рекламира в рамките на сайта, трябва да съвпада с дейност, описана в Националния Класификатор на Икономическите Дейности (НКИД).
 3. При регистрация във сайта се изисква информация, която няма да се предоставя, предава или заема на трети страни.
 4. Вие декларирате, че данните предоставени от вас са достоверни.

3. Публикуване на информация

 1. С публикуването на информация Вие се задължавате Вашата обява да е съгласувана със Законите и Наредбите за Електронната Медия на територията на Република България.
 2. Вие декларирате, че всички публикувани от Вас обяви са реални и ваше задължение е информацията в тях да бъде актуализирана.
 3. Във Вашата обява можете да публикувате препратки към Вашия личен уеб портал с цел реклама само на същата дейност, рекламирана от Вас в сайта.
 4. Не се допуска публикуване на обява с цел реклама на дейност, различна от частни уроци / курсове, и която не попада в една от категориите - Музика, Театрални, Изобразителни, Танци, Йога, както и всички техни подкатегории, обособени в сайта.
 5. Не се допуска публикуването и изпращането на спам, вируси и злонамерени кодове в рамките на сайта.
 6. Вие се съгласявате, че Вашата обява не може да съдържа:
  • а) материали, които нарушават или не зачитат основни права и свободи на човека;
  • б) порнографски и нецензурни материали;
  • в) материали със съдържание, подбуждащо към омраза на базата на раса, етнически произход, религия, физически и психически увреждания, възраст, пол, сексуална ориентация и полова принадлежност, вулгарен език и нарушаване имиджа на лица или организации;
  • г) материали със съдържание, подбуждащо към насилие срещу отделна личност, прослойка или групи хора;
  • д) материали, съдържащи поверителна информация като номера на лични карти, кредитни карти и др.
 7. Нарушенията на тези правила се преценяват по изключителната дискреция на Администраторите на сайта, които се явяват последна инстанция за приемането, отстраняването или отхвърлянето на обявите за публикуване.
 8. Chitalishteto.com запазва правото си да изпрати предупреждение на даден потребител при установено нарушение на условията за ползване или да отстрани профил на даден потребител при установени системни нарушения от негова страна.

4. Правила и Права на ПОТРЕБИТЕЛИ

 • 4.1. Ученици

  • Ползването и регистрацията в сайта, преглеждането на обяви и подробни профили на Учители и Школи както и комуникацията чрез вградена в системата електронна поща са напълно безплатни за Учениците.
  • Ученикът е длъжен да се регистрира, за да се свърже с избран от него Учител / Школа.
  • На Учениците могат да оценяват, както и да оставят коментари за техни Учители / Школи, на база на състояли се уроци / курсове, преподавани от конкретния Учител / Школа, както и на базата на тяхната субективна оценка за качеството на преподадения урок / курс.
  • Не се допускат коментари с нецензурен, обиден, заплашителен или клеветнически характер или коментари, които нарушават общите човешки и публични права. В такъв случай коментарите и оценката ще бъдат премахвани от Администраторите, а потребителят поставил коментара, ще бъде лишен от правото си на регистрация в сайта.
 • 4.2. Учители и Школи

  Всички услуги на Chitalishteto.com са безплатни за Учителите и Школите. Те могат:

  1. да публикуват обяви за предлагани от тях частни уроци и курсове в една или повече от категориите - Музика, Театрални, Изобразителни, Танци, Йога - както и всички техни подкатегории, описани и обособени във сайта;
  2. да играждат профили с подробна информация за тях и предлаганите от тях частни уроци / курсове;
  3. да качват във вградена в системата галерия снимки във формат JPEG
  4. да публикуват директни линкове към Аудио / Видео публикации във YouTube.com, предварително подготвени от тях, с цел допълнителна реклама на предлагания от тях урок / курс;
  5. да комуникират с учениците, избрали да се свържат с тях, чрез вградена в системата електронна пощенска кутия;
  6. да получават автоматично известия за получени съобщения от Ученик, избрал да се свърже с тях. Гореописаните услуги се предлагат на Учители / Школи.
  7. да качват в профила си предварително подготвено CV във формат PDF.

5. Ограничаване на отговорността

 1. Chitalishteto.com не носи отговорност за недекларирани пред НАП доходи, придобити в резултат на реклама на дейност под формата на публикуване на обяви в рамките на сайта от страна на Учители и Школи.
 2. Chitalishteto.com не носи отговорност за неизплатени суми от Ученици към Учители / Школи.
 3. Комуникацията между Ученици и Учители / Школи, извършена в рамките на Портала чрез предоставената електронна пощенска кутия, е изцяло конфиденциална, и поради това Chitalishteto.com не носи отговорност за нарушени лични или публични права в процеса на комуникацията между двете страни.
 4. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 5. При възникване на проблеми за собственика и администраторите на сайта вследствие нарушение на изброените правила се прилага действащото законодателство на Република България.
 6. Chitalishteto.com прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Chitalishteto.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Chitalishteto.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 7. Chitalishteto.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 8. Chitalishteto.com не носи отговорност за информацията, в това число за нейната пълнота и достоверност, съдържаща се в уеб сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 9. Chitalishteto.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

6. Промени

Chitalishteto.com запазва правото си да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, без да предупреждава своите Потребители.